พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน M&G เครื่องเขียน ประจำปี 2563

โดยมี คุณจิรวัฒน์ ตั้งหิรัญญวานิช ประธานบริษัท และครอบครัว   ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุน ให้กับ บุตรของพนักงาน M&G จำนวนทั้งสิ้น 41 ทุน รวมเป็นเงิน 136,000 บาท