โปรโมชั่น...พิเศษ !    ระหว่างวันที่   1  -  15  ต.ค.  62   นี้ 

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า  ผ่านช่องทางออนไลน์   M&G  Stationery    ทุกช่องทาง

ซื้อครบ  500  บาท  ขึ้นไป...!!

รับของแถม  ฟรี..ทันที !!

 

สมุดปกอ่อน  ลายลิขสิทธิ์  Snoopy   

ขนาด   50K   เล่ม  38  แผ่น

ชุดคละลาย   รวมจำนวน   2  เล่ม